Autor vychází se směsi doměnek a faktů a nezakláda si na tom, že má pravdu, protože pravda je závislá na úhlu pohledu.

Všechny příspěvky podepsané autorem vyjadřují jen jeden jeho názor,
který viděný jiným úhlem pohledu může být naprosto odlišný a psaný v jiném čase může vyznít naprosto jinak.

Pochopení, znamená mít rozšířené vidění.JzM

Zřím tě.(Avatar)

Píseň pro všechny krásné ženy.

ŠAMAN
Autor Johanz
Jsem šaman zrozený z víry,
že osud je SATAN,plný síry.
Ty,z pekla,zrozená v břichu,
umyté ruce,krví z hříchu.
Svíce pozvolná již zhasíná,ŠAMAN tvé činy PROKLÍNÁ.
Osud je předem určený,má i světlé okamžiky.
V hříchu jsme se milovali,i vráželi do srdce dýky.

Květen 2013

Iluze

30. května 2013 v 21:48 | JzM |  Jája a Já
Kdo si nepřečetl úvodnik pod MEMENTO MORI tak prosím ještě jednou

Česky to znamená nebuďte vztahovační.


Opět je čas na mé motto:
e co nás potkává jsme kdysi zaseli.Jen reakce málokdy následuje brzy po akci.A tak výsledek vždy nevnímáme, jako odezvu na konkrétní čin.To co se nám děje nyní,a to,co už se stalo je následkem předchozího jednání či myšlení......Neumím vyčítat do nekonečna jednu a tutéž věc.
Karty mi řekly, že jsem žil v ILUZI.
Navíc se na to, aby lidé byli šťastní, musí zbavit předsudku a být tolerantní.
JÁ byl skoro až do konce( VLASTNĚ TO ANI NEBYLA TOLERANCE, KDYŽ MI TO NEVADILO)...no bohužel jsem, jako ta kobyla, která když chcípá, tak kolem sebe kope.
S pistoli rozchodu přiloženou k hlavě, jsem ze sebe několikrát dostal ty nejhorší slovní hnusonyma. Bohužel, já ty démony vypustil až ve chvíli, kdy jsem byl ohrožen JJ a jejími rozchody.
Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá.
Ten pocit pomsty je atavistický zakořeněn někde hluboko pod slupkou civilizace a vyvolává v Itálii krevní mstu (vendetu) je to silnější než sebeovládání obzvláště u emocionálně založeného člověka, jako jsem já, a žene člověka do náruče pekla.
Fausta jistě odnesl ďábel, když mu splnil tři přání. Obzvláště, když si myslím, že se mnou bylo po celou dobu manipulováno a to ať vědomě, nebo nevědomě, protože JJ je taky taková zuřivka, jako JÁ a její podvědomí si s ní dělá co chce.
Se stejným odporem, bych se ale postavil na obranu své samičky a svých dětí, kdyby jsme měli společné hnízdo. Jak jsem to udělal několikrát v životě ve své rodině.
Věř tomu, že se mnou, by jsi se před dvaceti lety nerozvedla.
Teď už snad budu mít klid všechno jsem vypsal vySMSkoval a zůstává jen nostalgie, smutek a ILUZE...
Jen budoucnost ukáže...který krok byl v životě JJ ten správný...Být s rozporuplným člověkem, který mne miluje a nenávidí...zůstat sama jen s dcerou a zvířátky...hledat dál svého prince...otázky...které nemají odpovědí. Jsou totiž napsány v knize osudu a do té nás nenechá jen tak nikdo nahlédnout...hodnotit můžeme až v okamžiku, kdy se cesta naplní...
Život dělá takové kotrmelce, že sebelepší Hollywoodský scenárista se může jít zahrabat do popela, který za sebou nechávají lidské vztahy...NO A MY MŮŽEME VICÉ MÉNĚ ZÍRAT

Prometeus...foto Johanz

Tři meče.Karty nelžou.

30. května 2013 v 7:11 | JzM |  Jája a Já

I když vím, že karty nelžou, a když je vhodné médium, které je napojené na "matrix", jsou výsledky téměř stoprocentní, přesto jsem pokaždé znovu a znovu překvapen tím, jak jsou jejích závěry pravdivé.
Ano doslova platí poslední věta na této stránce.
Zvláštní je že většinou, když jsem si vytáhl kartu v souvislosti s JJ, byla to karta týkajicí se
Malé ARKÁNY mečů.
Boj , boj , boj...to je to co se odehrává v celém jejím životě. Boj samé se sebou, boj s muži a boj se společností o přežití.

Tři Meče... 30.5.2013

Emocionální bouře,

Tři ohňoví draci bojují na rozbouřeném nebi nad hořícím lesem. Každý z nich drží keltský meč. Vzájemně jsou spletení do keltského uzle. Číslo tři bylo dávným svatým číslem, vztahujícím se k bohyni a Její moci a silám destrukce a regenerace, smrti a znovu zrození. Zde se táto sila zapletla a svázala do uzle, který symbolizuje zastavení postupu. Meče činů jsou místo osvobození použity ke zraňování. Draci jsou lhostejní k destrukci, kterou jejích rozpor způsobuje. Les (životní události) vybuchl v destruktivní oheň kvůli špatné volbě konání. při zajetí emocionálním hněvem si může člověk přestat uvědomovat, jakou destrukcím tyto pocity vnášejí do celého života.

Hádky a emocionální bouře budou dominovat tomuto období života.
JE VE VÁS HLUBOKÝ POCIT ZTRÁTY A ZRADY ZE STRANY NĚKOHO Z VAŠICH BLÍZKÝCH.

Magie

29. května 2013 v 20:51 | JzM |  Esoterika

Je čas vrátit se na cestu magie...Cesta lásky v mých létech je příliš náročná. Potřebuji dlouhý odpočinek ne-li na vždy. Neznamená to, že už o lásce nebudu psát, mám dost podkladu na další rok psaní ze zásob. Mnoho krásných dopisu z doby před JJ, které nikdy nebyly zveřejněny ať už z důvodu, abych se nedotkl "citlivé" duše JJ, nebo prostě jsem na ně jenom zapoměl, Jejich pisatelky ani neznám.Nastal jejich čas.Žádna prohra ať už z Lianou, nebo Jajou mi nemůže vzít víru, že Láska je to co Bůh dal lidem, aby byli štasní...co z toho lidé udělali někdy za frašku všichni vime.
Šamanské bubny znějí a srovnají mé chaotické vědomi do rytmu alfa, pomoci brýlí na audiovizuální stimulaci, na které jsem téměř zapoměl. Žádný psychiatr, nebo psychoanalitik vám nedá víc než víra ve vlastní schopnosti....JzM

Davidová maturita.

29. května 2013 v 19:52 | JzM |  Fejetonky

Jsem chlubil, jak JJ nikdy nezapoměla zdůraznit.

Zatím co já jsem školu prolézal z odřenýma ušima a učitele mne nechávali na pokoji číst si pod lavici Verneho a pěstovat si tak moji fantazii...
Můj Vnuk Udělal maturitu z vyznamenáním a má šest jedniček.
Jako jediný z celé třídy a dva z celé školy....
Bravo DAVIDE...

Ještě trošku ctižadosti, jako jsem měl já a dokážeš na co si vzpomeneš.

Láska, pozitivní motivace a genetické dispozice...
Babička WANDA taky maturovala z vyznamenáním, však je půl doktor.

50:50

29. května 2013 v 19:30 | JzM |  Jája a Já


Jsem šaman a miluji i nenávidím poctivě.

Miluji magii, rituály a zasvěcení. Dávám ze sebe všechno v lásce, nenávistí i v psaní.
Nic z toho nedělám napůl. Řídí mne intuice a podvědomí, které mne vede, je to nejlepší vůdce.
Věřím tomu, že to co se má stát to se stane a vše je tak jak má být.
To neznamená, že se to nemůžu pokoušet změnit, ale opět nastupuje to co se má stát to se stane a vše je tak jak má být

Cíl je nedaleko a všichni tam dojdeme. Někdo dříve někdo později, ale všichni, i kdybychom trhali údy, jako pavouk na špendlíku.

Když mi hlava nebere některé věci tak se ptám. Kladu otázky, které vyvolávají další otázky.

Otázky a doměnky se nemusí líbit, neboť odkrývají pravdu a dávají odpovědi...

Pravdu holou drtivou a mnohdy brutální.

Jsi psychopat a blázen a měl by jsi se léčit poradila mi dnes JJ v SMS.

Pravda a upřímnost

29. května 2013 v 18:51 | JzM |  Fejetonky

Jsem šaman miluji a nenávidím poctivě.JzM

Dnes jsem to dostal od JJ v SMS na plno...Jsi blázen a měl by jsi se léčít (pravda mohla mne vzít sebou už dávno ke svému psychiatrovi)
...ještě potom později...Jsi psychopat.
Možná... ovšem definici Psychopata může naplnit jakákoliv odchylka od normy...třeba devět koček v bytě.To že mám(měl) milenku a blog je výrazem spíše normálnosti....

Psychopatie je hluboce zakořeněná a přetrvávající psychická vlastnost, stav nebo vzorce chování, které jsou vyjádřením charakteristického životního stylu jedince a jeho vztahu k sobě i druhým a které představují extrémní nebo významné odchylky (deviace) od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a utváří vztahy k druhým (resp. od toho, jaké vnímání a chování se od průměrného člověka obvykle očekává, t. j. od společenského konstruktu normální osobnosti).


Za pravdu, kterou jsem napsal zcela upřímně...za ty tři roky, kdy jsem si jejich pravd užil až nad hlavu.
Jen nepochopím proč někdo má právo drtit druhého pravdou pořád dokola a sám neunese pravdu ani jednou.
Vezmu si z toho ponaučení a při poslechu bubnů půjdu novou cestou...
Jsou ještě pravdy, které se týkají JJ a jsou hluboko ukrytý v mém srdci a odhalím je až v románu

"Sedm koček v posteli".

Je třeba si nechat tajemství ukryté pod pokličkou ,věci, které budou šokovat.

Satanisticka bible praví....Dá-li ti někdo políček vrať mu jej.

Slováci říkali "MOR HO"


zRaje do pekla...VIII.

28. května 2013 v 23:42 | JzM |  Ba-snění...

PRAVDA A UPŘÍMNOST

Potichu žít v hříchu
halasit o cti.
Sudba je naše hudba
ROZPOR
Trhá nám míchu.

Orel ve spárech, nese plod našeho hříchu,
pohled na něj sráži moji pýchu
Den za dnem utikáme před svým vědomím
jsme naplnění svědomím.

Zůstavám sama v tom zápase
plném pomsty.
JÁ za to nemůžu muži.
to ty(vy)

Tíha roků sedá MI na záda
tlačí mne k zemi.
Nekonečně.
Hnus se mi v duši, postupně ukláda.

Den za dnem se zmítam
bojuji se zrcadlem.
Kdy bude boji tomu konec
peklu propadnem.

TAK MÍSTO ŽIVOTA PLNÉHO SMÍCHU
živím svou starou, rozbitou pýchu.

zRaje do Pekla...VII.

28. května 2013 v 21:14 | JzM |  Jája a Já

V Tanachu - hebrejské bibli (tj. ve Starém zákoně dle křesťanství) je Satan popisován jako jeden ze "synů Božích" (tj. andělů), jehož Bůh využívá ke zkoušení lidí z různých důvodů obvykle souvisejících s jejich úrovní zbožnosti (Jób).Otevřete si odkaz ve vedlejším okně a potom čtěte...


Šaman

Jsem šaman zrozený z víry,
že osud je SATAN, plný síry.

Ty, z pekla, zrozená v břichu,
umyté ruce, krví z hříchu.

Svíce pozvolná již zhasíná,
SATAN činy tvé PROKLÍNÁ.

Osud je předem určený,
má i světlé okamžiky.

V hříchu jsme se milovali,
i vraželi do srdce píky.

Za to ti šaman
bubnuje své díky.

Zdeník pro JJ


Minulost,budoucnost,přítomnost.

27. května 2013 v 23:05 | JzM |  Kmetoviště

Pocity z MINULOSTI a představy o BUDOUCNOSTI, jsou tak silné, že jsou schopné rozbít PŘÍTOMNOST, která z hlediska naších životů je jedině důležitá.

Samota

27. května 2013 v 22:45 | JzM |  Ba-snění...
22. září 2011 v 21:14 | Johanz z Mallevilu | Jája a JÁChybí mi láska,něžnost, objetí
jsem uzavřen v samotě,
snad je to prokletí,
chtěl bych slyšet něžná tvá slova,
třeba ti k tomu něco i dám,
přijmeš mou náruč ptám se tě znova?
ať nejsi sama ať nejsem sám....

zRaje do pekla...V. a VI.

27. května 2013 v 21:41 | JzM |  Ba-snění...Musím si soustředit básně do jedné rubriky, tak to, že je na blogu dvakrát za sebou, neznamená, že mám Alzhaimera...
zRaje do pekla V.

Bez lásky
Smutné jsou noci bez lásky
do tmy vraštím oči
zda ji nespatřím
ne jen prohlubuji si vrásky.
Smutné jsou dny plné splínu
JÁ na lásku svou
naházel slov špínu.
Ve smutku svém
přiznávám vinu.
Odchody, poprvé, podruhé,potřetí
jsou plné bolesti,
když jsme se potkali
mluvil jsem o štěstí.
Bolestné pocity
plné drama
než zavře se navždy
pekelná brána.

zRaje do pekla VI.

Ďábel mi nakukal své plány,
zbav se ji,
zůstaneme spolu sami.
V pekelném ohni budem tančit čardáš
dostaneš to, co si žádáš
Bráním se zuby nechty i ze zvyku,
ďábel mi do srdce
vbořuje svou dýku.
Šeptá, křičí, naznačuje,
vystrkuje rohy ze své sluje.
Kde jsi má milá pomoz mi
ďábel tu je..


DOBRÁ RADA

27. května 2013 v 20:35 | GABI |  Jája a Já

Nikdy jsem neposlouchal "dobré"rady.
Můj samostatně myslíci mozek, jedoucí ve třech rovinách(Neříkám že správně)si nikdy nedal poradit.
Proto jsem dokázal věci, které se zdály v té době naprosto nemožné.
Pamatujte: CESTA JE CÍL a to mnozi lidé nechápou a hledají cíl po cestě.Jenže cíl najdeme až skončí cesta.Je to tunel na jehož konci je světlo.

Nemysli na minulost, žij v přítomnosti a budoucnost nechej osudu, nemusí existovat.

Datum: 7. 12. 2012
Předmět: Re: Re: Re: :-)
Zdenku, na kazdu bolest xistuje liek. Ty pekne, putavo pises. Je v tvojich textoch citit vela citu. Tak pis, vela pis,.. vypis svoju bolest a sklamanie. Ja pisat neviem, ja vtedy umyvam okna. Keby si videl ako ich mam teraz cistucke. akoby ani neboli ...tak ma tiez nieco neboli :-). To si nerobim srandu z cudzej bolesti. Nemysli na nu, zaoberaj sa cinnostou ktoru robis rad.
Ja si myslim, podla toho ako pises, ze pises rad. Nemusis pisat len o nej, pis o vselicom, ved svet nie je len jedna zena, aj ked tebou milovana.
Ja sa ale neviem dostat teraz na tvoj blog. Nieco sa mi nedari ...skusim zase cez Tvoj koment u Rucolu . Tak a tam som Ta nasla a citala ... pekny vecer prajem .
Gabi.

Reiki

27. května 2013 v 19:35 | JzM |  Esoterika

Dobrý den,
děkuji Vám za dotaz.
Ptáte se, zda může dojít k zasvěcení do Reiki proti vůli zasvěcovaného. Toto není možné. Pokud Vám tato stručná odpověď nestačí a zajímalo by Vás, proč konkrétně, napište.
S pozdravem,
Lucie M.Mistr Reiki


Lucie.

Moje konkrétní otázka zněla trochu jinak...nejde o to zasvětit člověka proti jeho vůlí,jak vyplývá z vaší odpovědi, ale "zasvětit" jej, aniž by to chápal a věděl, že je zasvěcován...Moje Expřítelkyně měla mnoho příznaku, které jste popsala a stalo se ji to po tom, kdy byla u Filipinského "lečitele"
Samozřejmě, že vím, že jsou možné jiné příčiny...ale Může být "zneužito" REIKY k "lečení" aniž by léčená osoba o tom věděla že lečitel je mistr reiky???

Je to jako s hypnozou? Vložená sugesce,může, bez vašeho vědomí řídit váš život a vytvářet ve Vás mentální blok, aniž by jste o tom vy, jako "normální" osoba vůbec uvažovala , že do vás tento blok někdo vložil?
V tom smyslu bych poprosil o odpověď.

JzM


Ještě jednou JÁ...
Myslím si, že jsem již jednou odkryl to zřídlo, kterým proudí energie REIKI.Sám, hloubáním, četbou odborné literatůry a pokusy s magií. Bohužel jsem neměl průvodce na cestě a nezvládl jsem ten náraz energie. Ta síla, kterou jsem odkryl byla tak obrovská, že (stalo se to v mých 49 létech) jsem předehnal mnohé o dvacet let mladší mé spolupracovníky.Bohužel roztrhala mi duši na malé kousíčky a trvalo mi dlouhou dobu, než jsem ji zase dal dohromady.
Nepotřeboval jsem spát měsíce a stačilo mi, když jsem si jen zívl a veškerá únava mne přešla. Je to úžasný pocit mít sílu, jako dvacetiletý člověk. Bohužel bez zasvěcení to asi není ono.
Každý musí mít svého průvodce, který mu řekne....ano tyto pocity jsou normálními průvodními jevy při zasvěcení.. Na druhou stranu dnes bych bral zpět tuto sílu i za cenu průvodních negativních jevů, jako je neklid a agitovanost. Co bude dál???
Vím, že se mnoho lidí, kteří si otevřeli čakry bez průvodce,zbláznilo a skončili v ústavech...Já to zvládl a myslím si, že je čas pokračovat na cestě.

Hřbitovní svítání...

26. května 2013 v 16:35 | JzM |  Foto-Atmosféra
Musíme tam všichni.

Deset mečů...Karty nelžou

25. května 2013 v 21:09 | JzM |  Tarot Draků

Deset Mečů.....dnes 25.5.2013

Narušení, zlé časy

Na vrcholu hory leží veliký drak, po boku mu stéká krev z hlubokých ran . O jeho tělo se opírá bojovnice, na jejichž kolenou leží meč. Je také zraněná a hlava ji klesla vyčerpáním. Ostří devíti mečů směřuji proti ženě a draku, tato ostří symbolizuji přítomnou energií jejich nepřátel. Žena a její drak bojovali proti negativním událostem života statečně, ale byli i přes svoji odvahu a schopnosti dočasně poraženi.Avšak je zde naděje, neboť za nimi stojí prastaré kameny, skrývající sílu a nekonečnou vesmírnou energii. Odpočinou si a zotaví se ze svých ran, zatímco jejich nepřátele budou slavit zdánlivé vítězství. Poté se žena a drak napojí na hluboké rezervy energie čtyř elementů, povstanou a budou pokračovat ve své duchovní poutí.

Stalking II.

24. května 2013 v 7:23 | JzM |  Jája a Já


AŤ SI DĚVČE UŽIJE, TO CO JÁ JSEM ZAŽÍVAL PO TŘI ROKY
Z okamžitou platnosti končím psaní, ale i jakékoliv jiné pokusy o navázání kontaktu s JÁJOU. Nenechám se buzerovat hysterickou ženou, která neví a nikdy nevěděla, co chce. Ostatně, kdybych podrobil analýze její chování, za ty tři roky k mé osobě byl by to řetězec domácího násilí a pořádně se to na mně podepsalo, protože jsem ji pořád věřil.
Končím, protože není nic nebezpečnějšího než rozzuřena samička bránicí své hnízdo. To i lev ustoupí, stáhne ocas mezi nohy a zmizí v lese pod stromy.
Smrtelně jsem ji urazil její vlastní zbraní, když jsem ji řekl pravdu o jejím sociálním statusu, že žije ze sociálních dávek a postižení své dcery. Že svým chováním k synovi připravila půdu pro jeho astma a pozdější prohru při studiu na VŠB. Její nepřímý podíl na sebevraždě manželky jejího bývalého přítele se nedá zpochybnit. Mít v dvoupokojovém bytě devět koček a k tomu ještě psa je sice úžasné, ale není divu, že jsem se tam už nevlezl. Také její nenávist k bratrovi by se dala zpochybnit, ale to už nechám na na jejích lékařích.
Taky mne, její chováni uráželo a ponižovalo, a když jsem našel v jejím mobilu před odjezdem do Chorvatska SMS-ku kamarádce:
Na dovolenou s ním pojedu, ale jako člověka si ho už vůbec nevážím.
Taky mne bolelo, když mi řekla, že se ji ztratily penízky ze šuplíku a ona si pomyslela na mne a znovu ještě jednou, když se vrátila z nemocnice po Embolii, kdy jsem umíral strachy o její život a ji opět chyběly tři tisíce. Nebudu spekulovat, nebyl jsem jediný, kdo měl klíče. Děvče, které jsem miloval, svými slovy, ale i činy pouštělo jed do mých žil po kapkách, Byl jsem paralyzován svým citem k ní a neviděl jsem přes mlhu, jaká ve skutečnosti je, panovačná, nekritická, netolerantní,s černobílým viděním světa.
Jenže já to vždy překousl, protože NENÁVIST je příliš neplodný cit. Láskou se dají překonat i ty největší nedostatky. Je ale třeba mít VÍRU a VIZI.

Končím jejími slovy: Nikdo mne ani moji rodinu v životě tak neponížil.
Její nasazováni na moji dceru a manželku, které nikdo neřekne jinak, než Valentina dobrotivá taky nebylo zrovna košer. Jenže moje manželka je silná holka (gorol) z Jablunkovského průsmyku zocelena tvrdým prostředím a se zlatým srdcem. Je to taková věrná samička, která nepotřebuje kočky, protože má svou rodinu.
Takže JÁJO mne taky nikdo tak v životě neponížil.

Jenže JÁ jsem JÁ…JSEM CHAOS V ŘÁDU A ŘÁD V CHAOSU

NEJEN PRAVDU HLÁSAT, ALE I V PRAVDĚ ŽÍT A TO UŽ NENÍ TAK SNADNÉ…


NAPOSLEDY V RUBRICE Jája a Já...JzM


Zazvonil zvonec a pohádky je konec.Srovnám tu zříceninu se zemí.II.

23. května 2013 v 11:33 | JzM |  Nezařazeno

Vírá a vize.Bez víry ve výsledek a bez vize co chceme a že to půjde se nedokáže vůbec nic.
Moje ostuda zřícenina Mallevilu bude srovnaná se zemi .Za desetinu navrhované ceny stavební fy.
Správně namířený kopanec do zadku mne dokáže napružit.
Každý jen kecá o tom co dokázal on a nedokázal druhý a opak je pravdou.
Dnes, kdy se mi podařilo dostat Krov z osmi metrů na zem a nikomu se nic nestalo, kromě několika třísek, jsem pocítil takové vzrušení z práce, jako už dlouho ne.Takže si to rozfázovat a postupovat krok za krokem. Je jednoduchší zvládnout deset malých kroku, než jeden velký...
Víra a vize...to je to, co mne vždy hnalo kupředu...no a samozřejmě zkušenosti a tvrdohlavost.

Můj 56letý pomocník.

Mám prsty, jako pavouk nohy a nejdou mi natáhnout. Vypadá to na vazoneurozuMrkající...celý den jsem řezal a řezal skákal po žebříku. Vibrace mne srovnaly do latě...ale nepustíl jsem pomocníky dříve domů, než odnesli poslední kus dřeva na hromadu pod stromem a že to byly trámy i 25 x 25 cm...Se střechy jsem měl fakt hrůzu....prostě, kdo to zná pochopí...ale mozek mi ještě pracuje na devadesát procent...takže jsem to nakonec dokázal. Bohužel pomocníci jsou fakt tak za pajdu na hodinu...co neřeknu to neudělají takže nepřetržitý dozor. Mám hubu, jako kolovrátek. No zítra jdu do práce.Vypadá to na mojí oblíbenou polohu nohy na stole a víčka přivřená...teď fičím na birela a pak to dopíšu...

Jsem zpět dal jsem si řízek s bramborovým salátem a později energetický nápoj.Jdu spát jsem unaven.
Po dvou směnách a odpracovaných 18 hodinách je to nejhorší z čeho jsem měl strach Pryč...Na stavbě není kouska dřeva, a ta černá můra je pryč. ...Utratil jsem 2000kč a Láhev calvadosu.

Stalking

23. května 2013 v 9:26 | JzM |  Jája a Já


Zazvonil zvonec a pohádky "zRáje do pekla" je konec.


Taková to byla velká láska...Jo pravda a upřímnost je nepříjemná, zlá,nebezpečná.
Opakovaná pravda je buzerace.
Tolikrát mi matka řekla blbečku, že jsem tomu málem uvěřil, než jsem pochopil, že to myslí na sebe...přenos vlastních chyb na blízkou osobu je zcela běžný psychologický fenomén.
Vrtkavá je láska a slibuji veřejně, že už se do nikoho nezamiluji.
Láska s JÁJOU končí stejně, jako skončila s Lianou.Když jsem se chtěl nastěhovat byl jsem opuštěn. Poučen s minulých chyb, že se nedá nic vrátit, ustupuji NE-dobrovolně a sám.
Letmá zmínka o pronásledování mi zhasla světlo a zmrazila pero.JzM


OBECNÁ DEFINICE

Výraz stalking, který je spojován s nebezpečným slíděním a obtěžováním pochází z devadesátých let ze Spojených států amerických, kde byl tento závažný problém poprvé definován jako trestní čin. Původně však pojem stalking označoval stopování zvěře lovci a jejich přiblížení se k lovené zvěři. Obecně lze stalking chápat jako úmyslné pronásledování a obtěžování jedné osoby jinou, což oběti snižuje kvalitu jejího života a vyvolává u ní strach o bezpečí svoje nebo svých blízkých. Pachatel může oběť obtěžovat nejen přímým fyzickým kontaktem a sledováním, ale i zasíláním SMS, e-mailů, zpráv na sociálních a jiných sítích, zasíláním dárků, telefonáty apod. Tyto pokusy o kontakt pachatele s obětí nemusí z počátku vykazovat prvky násilí či zastrašování, ale velmi snadno a rychle k nim sklouznou. Ze zpráv vyznávajících lásku a zasílání květin a dárků se mohou časem stát zprávy vyhrožující oběti či poškozování majetku oběti pachatelem, což u oběti v obou případech vyvolává důvodnou obavu. Tato obava působí velkou psychickou zátěž, která pak může vyústit v duševní i fyzické onemocnění oběti. Pro stalking je typické to, že je páchán opakovaně a jeho odhalení je úzce spjato s vnímáním této skutečnosti obětí.

Jako typické znaky pro stalking lze tedy uvést:
  1. opakované a pro oběť nepříjemné a nevyžádáné pokusy o fyzický kontakt například formou dopisů, telefonátů, emailů, SMS zpráv, zasíláním dárků apod.
  2. demonstrování moci a síly pachatele směrem k oběti pomocí přímých či nepřímých výhrůžek, které u racionální osoby vzbuzují oprávněný strach a obavy
  3. poškozování a ničení věcí (poškrábání či posprejování auta, propíchání pneumatiky, rozbití okna bytu, zabitím domácího mazlíčka apod.)
  4. pronásledování oběti cestou do zaměstnání, na nákup, čekání na oběť před domem apod.
  5. snaha poškodit oběť šířením nepravdivých informací.

Srovnám tu zříceninu se zemí.

23. května 2013 v 8:26 | JzM

Srovnám tu zříceninu se zemí, pravil jsem. Pomalu se blíží věk, kdy dostat se do práce bude velmi složité. Nikdy jsem se nebál velkých úkolu, které přede mne život postavil.Nejvíce si vážím toho, že jsem si "vyboxoval" (doslova) živnostenský list už pět let před revoluci(1985) Některé se povedly jiné ne. Pozval jsem si fy. a jen tak jsem se poptal co by mne stálo zbourání té ostudy, která mi kazí tři roky jméno (TŘICET TISÍC a to nepočítám projekt)....od ,kdy jsem začal bourat a propadl se podlahou tak, že jsem se pěkně potloukl. Zařekl jsem se, že už nikdy na stavbu nešáhnu obzvláště, když mi v hlavě zabírala místo moje nová přítelkyně JÁJA.
NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY.A tak zatím co jiní už posedavaji v lřesle s fajkou a pivem u TV JÁ začínám úplně znova a není poprvé. Přítelkyně mne opustila pro nepřekonatelný odpor (neplnil jsem sliby)a tak se vracím k bourání.
Postavím na jejím místě malý obchůdek se dřeva s nízkou střechou, jak je vídávám ve filmech s USA. Jeho cena bude nižší než by mne stála oprava krovu a nová krytina té zříceniny. No, a kdyby se to nepovedlo, protože člověk míní a život mění a už mi není dvacet a včerejší skákání po zřícenině s motorovou pilou mi dalo pěkně zabrat, tak bude vedle domu alespoň pěkné parkoviště. No a kdyby se to povedlo a nebyl to obchůdek tak se v tom dá bydlet.
Trošku mám strach, jak budu dnes odřezávat ty trámy v šestimetrové výšce, ale pak si říkám, když jsem stačil tři roky na divokou JÁJU, tak uřezat trám visící za jednu ruku v prostoru je proti tomu hračka a nebude to tak složité, jako život s JÁJO

Birell

22. května 2013 v 17:50 Fejetonky

Motám se kolem domu vysušený, jako treska nabodnuta na šňůře a upaluji do Motobaru u Hanky. Yamaha už poskakuje netrpělivosti svých dvou válců a já zoufale hledám klíče, abych za sebou zamknul dveře. Nevím čím to je občas mi Yamaha výpoví poslušnost stejně, jako moje přítelkyně. Není už nejmladší a když si pomyslím, že se narodila v minulém tisíciletí jsem zmatený.Docela, ale vypadá hezky a když se vyparádí nikdo by ji nehádal její věk. Nemám ji ještě tak dlouho letos to bude pátý rok pokud se nerozhodnu a nevyměním ji za jinou. Přece jen bych chtěl lepší model.Viděl jsem, jak se závistivě koukala svými novými skly, přes rameno na Midnight Star Stratoliner. No jo, ale je to 200 tisic a já teď budu potřebovat každou kačku na zbourání staré části Mallevilu na jejímž místě si chci opostavít něco, jako je V Emerice Fast food. U silnice málem zajedete až do kuchyně. Mám v hlavě plán a pokud neumřu dříve tak ho zrealizuji. Rozchod s Jájou mi naznačil, že jistější zábava je práce, která baví, než ženy proradné a necudné svolné k hříchu.No uvidím až, když zítra budu ve výšce devítí metru odřezávat vrcholové vaznice stojíci jen na nich.
Kdyby se to nepovedlo tak dědit má kdo.
Mělo to být o tom jak Birell zasyčel a opláchl hltan sílou chmelových šišek zrajících na slunci a zase to skončilo v depresi...práce a ženy.
Dobrou přeje JzM

Psychiatrie ano nebo ne?

22. května 2013 v 8:32 | JzM |  Jája a Já

Milá Jájo, JÁ vím, jak vzácný cit k tobě mám a nehledám nikoho, abych si zalepil ránu v srdíčku. Nebudu svůj cit k tobě ani potlačovat ANTIDEPRESIVY, to je příliš snadné řešení.
Zahodit tři roky polknutím nějaké tabletky, která mi pomůže na chvíli zapomenout a zároveň mi ale vezme kus mého JÁ.To už je fakt lepší láhev vína, která ti utlumí bolest, ale ráno jsem to zase JÁ, nebo TY... JAJÁTKO, divoké a prudké,nebo milující a sladké.
Ne to utlumené, antidepresívní a bezbarvé nic. Které jsem viděl několikrát v posledních dnech.Plačící Zdeník

Bez lásky.

21. května 2013 v 22:46 | JzM |  Jája a Já


zRaje do pekla V.

Bez lásky

Smutné jsou noci bez lásky
do tmy vraštím oči
zda ji nespatřím
ne jen prohlubuji si vrásky.

Smutné jsou dny plné splínu
JÁ na lásku svou
naházel slov špínu.
Ve smutku svém
přiznávám vinu.

Odchody, poprvé, podruhé,potřetí
jsou plné bolesti,
když jsme se potkali
mluvil jsem o štěstí.

Bolestné pocity
plné drama
než zavře se navždy
pekelná brána.

zRaje do pekla VI.

Ďábel mi nakukal své plány,
zbav se ji,
zůstaneme spolu sami.
V pekelném ohni budem tančit čardáš
dostaneš to, co si žádáš
Bráním se zuby nechty i ze zvyku,
ďábel mi do srdce
vbořuje svou dýku.
Šeptá, křičí, naznačuje,
vystrkuje rohy ze své sluje.
Kde jsi má milá pomoz mi
ďábel tu je...

Odpusť mi bože.

21. května 2013 v 8:14 | JzM |  Jája a Já
Veřejná omluva.

Emocionální stres z rozchodu s JÁJOU mne drtí natolik, že mi teměř brání v životě.
Moje váha neustále klesá a blíží se 90 kg. Prosím boha, aby ze mne sňal břemeno její přítomnosti
v mé hlavě a aby mi odpustil chyby, kterých jsem se dopustil i tím, jaká slova jsem o ni napsal.
Pravda a upřímnost byť sebelépe míněna dokáže zabíjet a to je třeba si pro další život uvědomit.

Oba jsme si ublížili a bůh ví kdo komu více. Odpusť mi Bože i ty Jájo můj podíl viny.Zdeník

Na dalekou cestu....

19. května 2013 v 20:13 | JzM |  Jája a Já
Jednou v minulosti listopad 2012 jsem pro JJ napsal:

Destruktivní hloubka vztahů

Jsem takový, jakého mne chceš mít.
Jsem chaos v řádu a řád v chaosu.
Jsem láska a nenávist v jednom.
Jsem svoboda i útlak.
Jsem JÁ
Dám ti co chceš, ale musíš to chtít.
Musíš být silná, aby jsi mne "spoutala".
Když se ti to podaří, budu tvůj nejvěrnější přítel.

Malichernosti zvítězily a JJ ztratila VÍRU
a i když to balí do všelijakých obalu, od mého lhaní,
nedůvěry,neplnění slibů, až po mé urážky její osoby
napsal jsem to TEHDY jasně.

Musíš být silná, aby jsi mne "spoutala".


MŮŽEŠ MNE SPOUTAT JEDINĚ SVOJI LÁSKOU KE MNĚ, NIČÍM JINÝM


Květnová neděle 2012

19. května 2013 v 15:41 | JzM |  Fejetonky
Piju jenom birell...

Kdyby ryby uměly mluvit tak by řekly nečum a dej nám nítěnky. Koukaj z akvaria co se to kolem děje a čichají úplně jinou vodu než v Hornbachu. Pokus mého vnuka uchovat rybičky na terrase mého domu byl zahájen. Je to šikula maturitní písemky s AN a ČJ měl nejlepší z celé třídy. Možná se dožiji i jeho promoce.
Je to kluk dobře vychovaný a sebevědomý. Všechno si nejdříve nastuduje a potom vyprubuje.Však jsem ho to všechno učil jako kdyby to byl můJ syn a ne vnuk. Postavil si s pomoci otce Foliovník a rajčata už jsou, jako menší třešně. Velký záhon jahod, který upravil, potěší srdíčko květem a slibuje letní dobrotu.Chystáme se vyrazit. Já už si to dnes jen tak sám prubnul do Oder a zpět.Teď vezmu své holky k rybníku. Zaslouži si to obě. Nic jineho než ty projíždky se mne nemají.
Kromě Peggy ta se mnou spí přitištěna k hlavě. Jako můj s moju.Zapoměl jsem, že si občas lízne mého potu a že ji to moc chutná. Někdy ji foukám na holé bříško, ale to se ji moc nelíbí.Vyrážíme k rybníkum a potom na birela a topinku s masem do HANKY.

U Hanky je plno, jako v kostele na svatodušní neděli a motorky létají jako draci z Avatara. Svou barevnosti se mu i podobají. Kolem rybníků jsme s Peggy profičeli hned a zbytek proseděli na terase MOTOBARU.Moje vyjížďky se psem mají následovníka a milá pani z nalezencem na zadech v batohu vystupuje z motorky. Peggy zoufale utíka mezi dvoukolé dragstary a hledá ukrýt v našem košíku. Mezitim ji cizí fenka olizala celou prdel a moje poznámka, že je to psí lesba vzbudila všeobecný smích.Cpu se topinkou a zapíjím to birelem. Po 18:00 hodině jedu domů. Venku je krásně a tak ještě pozdravím sousedku na její latifundii, na které vypustil málem její muž duši a museli mu dát nové železné klouby. Teď to dopíšu a jdu spát. Peggy už šla do vedlejšího pokoje koukat na písničky, ale asi nic moc, protože se mi už zase lepí na záda. Dobrou noc JzM