Autor vychází se směsi doměnek a faktů a nezakláda si na tom, že má pravdu, protože pravda je závislá na úhlu pohledu.

Všechny příspěvky podepsané autorem vyjadřují jen jeden jeho názor,
který viděný jiným úhlem pohledu může být naprosto odlišný a psaný v jiném čase může vyznít naprosto jinak.

Pochopení, znamená mít rozšířené vidění.JzM

Zřím tě.(Avatar)

Píseň pro všechny krásné ženy.

ŠAMAN
Autor Johanz
Jsem šaman zrozený z víry,
že osud je SATAN,plný síry.
Ty,z pekla,zrozená v břichu,
umyté ruce,krví z hříchu.
Svíce pozvolná již zhasíná,ŠAMAN tvé činy PROKLÍNÁ.
Osud je předem určený,má i světlé okamžiky.
V hříchu jsme se milovali,i vráželi do srdce dýky.

Leden 2013

Funění

4. ledna 2013 v 18:47 | Johanz z Mallevilu |  Fejetonky


Funění, které se ozývalo pod pootevřeným oknem mého pracoviště, připomínalo spíše funění, jako by za rohem nebylo kynologického cvičiště, ale oddělení, které začíná zcela jiným začátečním písmenem. Z plně osvětlené místnosti nebylo vidět ani na krok. Vystrčil jsem tedy neopatrně hlavu z pootevřeného okna a uslyšel jsem dvojhlasné Baff... Dva velcí vlčáci zřejmě dostali chuť na mé, i když staré maso a pokoušeli se dostat do místnosti. Naštěstí neuměli otevřít dveře, jako některé profikané kočky a tak jsem zůstal nedotčen. Když usoudili, že by oběd se mne nebyl nic moc a že stejně neumějí rozdělat oheň tak se vzdálili a šli hledat něco křehčího k snědku. Nevím teď v zimě tady není nic k nalezení, ale když si počkají do jara, jistě se jím podaří ulovit párek neopatrných milenců naplněných adrenalinem a oxytocinem. Pro tentokrát jsem byl zachráněn… ale co bude příště. Rozzuření orli, nebo tlupa hladových bezdomovců na loupežné výpravě???
V koupelně, jsem pozorujíc se v zrcadle, uchopil elektrický strojek a jako vždy jednou za 6 týdnu jsem si začal stříhat hlavu. V polovině střiháni, kdy jsem už už začínal vypadat, jako Hobit nebo Tibetský mnich, jsem si uvědomil, že včerejší amnestie mne zařadí mezi ty tři tisíce amnestovaných a propuštěných vězňů. No snad to nějak přečkám s čepicí na hlavě, a kreditkou v peněžence. JzM

Když nemohu spát...

3. ledna 2013 v 22:43 | Johanz z Mallevilu |  Stalo se (m)iDnes.
Pragmatici...
lidé, kteří věří jen svým pěti smyslům a tomu co vidí na vlastní oči,tomu co si mohou ošahat,očichat,ochutnat,ti kteří uznávají moc peněz a toho co si mohou koupit.Těch je podle nějakých statistik 89 procent populace.

Potom je přibližně jedenáct procent lidí, kteří nevěři, že život je řízen primitivními pěti smysly, ale má mnohem hlubší rozměr.VĚŘÍ V TO, ŽE MOHOU SMĚROVAT SVŮJ ŽIVOT "POUHÝM" SMĚROVÁNÍM SVÝCH MYŠLENEK.

O čem přemyšlíte to si přivodíte. Celý váš život je projevem myšlenek, které se vám honí hlavou.

Věří v duši a napojení každého člověka a to včetně pragmatiku, na další rozměry bytí, věří, že jak už jsem napsal v úvodu blogu na že

V éteru vládne klid plný chaosu,
který nemá žádný viditelný řád
pochopitelný lidským rozumem
a přesto už funguje miliony let.
JzM

To znamená, že sílá myšlenky(a MOTIVACE) je obrovská a každý člověk se může obracet přímo k "bohu" s prosbou o pomoc.Je zapotřebí jen vytrvalost a vírá. Žádná sílá vůle tady nepomůže.Tam kde se dostanou do střetu síla vůle s představivivosti(vírou), představivost vyhrává....Příklad:
Je to tak, že jsem mé "známé" posílal na dálku energii, kterou potřebovala daleko více než já a to proto, aby se ji vytratili MĚSÍČKY , pro které malém vykrvácela. Napsal jsem v SMS: posílám ti pozitívní energii v době když si šla odpoledne na chvílí unavena k smrti lehnout a že to že v šest hodin, bude v pořádku.

Dostal jsem od ni SMS prý "To je záhadné, Měsíčky se ztratily z ničeho nic"....
No ona si myslí, že to, jak ji bylo špatně, byl poslední zachvěv "choroby"
Já zase přisuzuji "vylečení " mému "zákroku" na dálku. Jako vždy záleží na úhlu pohledu....
Ať si to každý přebere sám.
Ale mé telepatické schopnosti, to že mi lidé odpovídají na nevyřčené dotazy, ale i jiné, které pro svoji fantastičknost ani neuvádím, podporuji spíše mou verzi.
Jenže pro mne tento "zákrok"má za následek pozdější nespavost. Naštěstí už chodím do práce na desátou hodinu a tak mi to nevadí....
Takže uvádím na závěr nespavostní exkurze do neprobadaných tajemství vesmíru, pár slovíček z počátku tohoto blogu, které si je vhodné připomenout.


Neřeš minulost,
stejně ji nezměníš a nevrátíš čas!
Neplánuj budoucnost,
nikdy nevíš co se může stát!
Žij přítomnosti!
Žij pro tento okamžik,
protože to,co prožiješ teď,
už nikdy prožít nemusíš.
JzM

Foto-Johanz... Pegasus
P.S.Pokud by mi někdo chtěl říct, nebo napsat, že jsem nebezpečný cvok a blázen nemusi se obtěžovat.Mé názory, za které před staletimi upalovala inkvizice na hranici, dnes vědci zcela vážně zařazuji do studijních osnov, některých vysokých škol.

Znovu musím opakovat....Pání to byla jízda.

2. ledna 2013 v 23:21 | Johanz z Mallevilu
Jediné co mne v mém žívotě mrzelo bylo to,
co jsem z jakýchkoliv důvodu neudělal.JzM

Život by neměl být cestou do hrobu s cílem dorazit tam v atraktivním a dobře opečovaném těle,
ale raději občas uhnout z hlavní:

V jedné ruce Chardonay a v druhé čokoládu-
tělo opotřebované a vyčerpané, ale s výkřikem
"Pání to byla jízda"

Kmetoviště...

2. ledna 2013 v 22:37 | Johanz z Mallevilu |  Kmetoviště

Kdo čím zachází tím taky schází...

Kdo seje vítr, sklidí bouři.